Foredrag


I 2016 tilbyder jeg bl.a. følgende salmesangsforedrag

med medvirken af pianist/organist – og gerne en sanger (Jeg kan dog selv synge for)

  1. ”Fra mit salmeværksted”. Digte, salmer og sange 1957- 2015 – i et udvalg, der passer til årstiden. Fra f.eks. ´Dansens Gud´, Du, som gir os liv og gør os glade´ og ´Du satte dig selv i de nederstes sted´ over ´Spøgelset´ til ´Hvad er det at møde den opstandne mester´ – og min opdatering af nogle af Kingos og Brorsons salmer.
  1. ”Gud ånder i kornet” – eller ”Påske og forår i salmesangen”.
    ´Hvedekorn´ kaldte Halfdan Rasmussen det tidsskrift, som de fleste danske digtere efter Anden Verdenskrig har debuteret i. ”Hvis ikke hvedekornet falder i jorden og dør, bliver det kun det ene frø, men dersom det dør, bærer det megen frugt” – dette citat fra Johs. 12,24 er motto for både Bachs Matthæuspassion og Dostojevskijs ”Brødrene Karamazov” – og er altså centralt i både kultur- og kirkeliv i Danmark og Europa. En lang sangtime med og om ca.10 af mine passions-, påske- og forårssalmer.
  1. ”Du siger det med blomster” – med salmer fra min og Caroline Borello Lerches bog og CD med ”pop- og jazzsalmer” med bl.a. Povl Dissing, Margrete Grarup, Mads vinding og børnekor på CDen. (Unitas forlag).
  1. At gøre gavn, som Gud det vil! – eller ”Du skal se dit land fra Vejrhøj, før du dør”. Sangforedrag om arbejde og fest på Herrens mark. M.a.o. om den lutherske kaldstankes aktualitet og krise. Vi synger Grundtvigs ”Morgenstund har guld i mund” og nogle af mine salmer og drøfter, hvordan søndagens gudstjeneste igen kan blive arbejdsugens morgensang og en livgivende og samlende kraft i samfundet.
  1. ”Verdens bedste salmer” eller ”En gyngende bro til De levendes land”. Når en moderne digter kalder ”De levendes Land” af Grundtvig for alle tiders bedste danske digt, og når de gamle danske salmer er verdens bedste, kan vi så ikke nøjes med dem. Om de gamle salmer som folkekirkens styrke og problem. Om nye salmer som en nødvendig bro til ”De levendes Land”.

——————————————————————————————

Normalpris fra kr 3000,- til 6,000,- – alt efter afstand og opgavens art – og inklusive transport.

Jeg fremsender salmevalg, tekster til kopiering – og noder til nye melodier en uge i forvejen.

Om mig selv: Jeg har udgivet ”Til fælles sang” – 38 salmer for store og små mennesker, (1986) , ”Kærlighedens Søn” – salmer og sange til 2000års festen (1999), ”Frømandens kys” (Unitas 2006), ´Du siger det med blomster´(2013) og ´Du skal se dit land fra Vejrhøj, før du dør´( 2015). Jeg har skrevet nr. 68, 197, 249, 260, 369 og 658 i Den Danske Salmebog. Af dem er ”Se hvilket menneske”, ”Du satte dig selv i de nederstes sted” og ”Du, som gir os liv og gør os glade” også i Højskolesangbogen. Nogle af mine salmer er oversat til svensk, norsk, tysk, færøsk, islandsk og engelsk.

Jeg blev født 1945 i Kongens Tisted præstegård i Himmerland, voksede op i Vallekilde, er student fra Holbæk, cand. theol. fra København 1974 – med speciale om ”Guds rige og historien i nyere protestantisk teologi”. Jeg tjente mine første penge som landbrugsmedhjælper, postbud og varevognschauffør; har arbejdet som gymnasie- og seminarielærer – og på Kofoeds Skole, er far til fire, har været præst for ”ugudelige” københavnere i næsten 30 år – bl.a. i Tingbjerg, på Islands Brygge og på Københavns Universitet. Er nu tekstforfatter og foredragsholder.

Kalender