Om Hans Anker Jørgensen

Lidt om salmedigteren Hans Anker Jørgensen

Hans Anker Jørgensen blev født 26.januar 1945 i Kongens Tisted præstegård i Himmerland, voksede op i Vallekilde, spillede fodbold på Hørve KFUM, blev student fra Holbæk, cand. theol. fra København 1974 – med speciale om ”Guds rige og historien i nyere protestantisk teologi”. I studietiden boede han på Egmontkollegiet og Borchs Kollegium; var i bestyrelsen for Københavns Kristelige Studenterbevægelse (1966-70) og i redaktionen for skriftserien ´Synspunkt´ (1971-74). Han tjente sine første penge som landbrugsmedhjælper, postbud og varevognschauffør; har arbejdet som gymnasie- og seminarielærer – og på Kofoeds Skole. Var med i byggeudvalget for Grønjordskollegiet (1967-68) og for Tingbjerg Kirke (1979-83). Var medstifter af Kristne For Socialisme (1975) og af Forum For Rytme i Kirken (1989).

HAJ er far til fire, morfar til en – og skilt to gange. Har været præst for dejlige, kirkekritiske københavnere i næsten 30 år – bl.a. i Allehelgens sogn (1976-79), i Tingbjerg (1979-91), på Islands Brygge og på Københavns Universitet på Amager (1991-2005). Er nu tekstforfatter og foredragsholder – og bor i boligfællesskabet Høve Klitbo i det vidunderlige barndomsland i Odsherred.

Han har udgivet

”Til fælles sang” – 38 salmer for store og små mennesker, (Det Økumeniske Center, Århus, 1986)

”Kærlighedens Søn” – salmer til 2000års festen – med melodier af Merete Wendler (DØC 1999),

”Frømandens kys” – gudelige viser og socialdemokratiske salmer (Unitas Forlag 2006)

”Du siger det med blomster” jazz- og popsalmer – sammen med Caroline Borello Lerche – (Unitas 2013).

”Du skal se dit land fra Vejrhøj, før du dør” – sentimentale viser, salmer, digte og tanker 70 år efter Auschwitz, befrielsen og Hiroshima (Unitas Forlag 2015. 2.udgave på forlaget ´eksistensen´ 2016)

Han har skrevet nr. 68, 197, 249, 260, 369 og 658 i Den Danske Salmebog. Af dem er ”Se hvilket menneske”, ”Du satte dig selv i de nederstes sted” og ”Du, som gir os liv og gør os glade” også i Højskolesangbogen. Dåbssalmen ´Sov du lille, sov nu godt´ er med i den nye norske salmebog. Han er repræsenteret i en lang række sang- og salmebøger til skoler og kirker. Nogle af hans salmer er oversat til svensk, norsk, tysk, færøsk, islandsk og engelsk.

Siden 2000 har HAJ være med i Holger Lissners salmeskriverklub, som bl.a. har udgivet ”Tredjedagens lyse rum” (Unitas Forlag 2001), ”Lysets Utålmodighed” (2011) og ”Årets gang”.